La mar de paraules
Blog de Rosa Maria Sanchis Caudet

Inicio

Sobre Mí


<<   February 2023    
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28     

Categorías
Main [18] Sindicar categoría
1r Batxillerat [7] Sindicar categoría
3r d'ESO [3] Sindicar categoría
4t d'ESO [4] Sindicar categoría
Ferramentes [4] Sindicar categoría

Sindicación
Artículos
Comentarios

3r d'ESO


Marina, un llibre contra el racisme, de Gemma Pasqual

1.     Caracteritza els següents personatges per les seues actuacions als llarg de la narració: Santiago, Marina, el Rasta i Alí.

2.     Compara els tres personatges de l'obra i explica com els condiciona el fet de ser diferents de la resta: Alí, Marina i el Rasta.

3.     Tria una d'aquestes opcions:

 • Imagina i escriu un diàleg entre tu i Santiago.

 • Imagina que vas a l'institut de Marina i que has d'escriure un manifest en contra de la discriminació racista, sexista...

 • Escriu-li una carta a Marina després que ha patit el xoc. Tranquil·litza-la i mostra-li el teu suport i el de tots els de la classe o de l"institut.

4.     Escriu una carta a l"autora on expliques l'opinió del llibre.

5.     Busca i explica, amb les teues paraules, el significat de les següents paraules: discriminació, racisme, sexisme, homofòbia i feixisme.

Escriu la teua resposta en l'apartat de Comentar. No oblides passar el corrector ortogràfic. En Ferramentes teniu els diccionaris i traductors.

Escriu la teua resposta en l'apartat de Comentar. No oblides passar el corrector ortogràfic. En Ferramentes teniu els diccionaris i traductors.

Publicado por Maria Sanchis el November 15th, 2005, 8:50 ~ Comentarios (364) ~ Comentar | Referencias (1)

Taula per a la correcció de la notícia

Aquesta  taula us pot servir per a corregir el vostre treball i el d'altres companys.

(Poseu-vos una puntuació de l'1 al 5 en cada apartat i després feu la valoració final.

1-ins, 2-suf, 3-bé, 4-not, 5-exc)

 • Propòsit. El text informa de manera objectiva i amb credibilitat
 • Selecció de la informació. Respon a les sis preguntes bàsiques: qui, què, quan, on, com i per què.
 • Estructura. Conté les parts convencionals de la notícia: titulars, autor, lloc de redacció, entradeta, cos, foto i peu de foto.
 • Les frases són entenedores. 
 • S'usen adequadament els signes de puntuació.
 • El text no conté incorreccions gramaticals (s'ha utilitzat de manera adequada el corrector català del word)
 • Correcció morfosintàctica: s'usen adequadament les formes verbals, els connectos i les expressions temporals.

 • Correcció lèxica: s'usa un llenguatge ric, clar i senzill.

 • Ús ferramentes informàtiques:  maquetació, presentació amb l"ordinador, corrector informàtic, disquets, etc.

Publicado por Maria el October 7th, 2005, 10:42 ~ Comentarios (126) ~ Comentar | Referencias (1)

Projecte 1: La notícia

Recomanacions per a la presentació de la notícia:

 • el titular ha de ser breu i ha d'estar destacat tipogràficament (no és massa recomanable fer-lo amb WordArt);

 • ha de constar el periodista i el lloc de redacció (en aquest cas el teu nom i el curs);

 • si vols una presentació més professional, pots dividir el cos en columnes (tal com s'explica més avall);

 • pots inserir-hi també una fotografia;

Els principals recursos gramaticals que has de tenir en compte són:

 • el narrador d'una notícia és objectiu i ha d'estar en tercera persona,
 • la notícia ha de respondre a les sis preguntes bàsiques,
 • l'estructura clàssica és la de piràmide invertida, és a dir, la informació més important va al principi, en el titular i en l'entradeta,
 • pots incloure citacions textuals dels protagonistes/testimonis dels fets,
 • convé que utilitzes expressions coreferents (sinònims, pronoms, verbs de sentit general...) per a evitar les repeticions,
 • i també els connectors que enllacen les parts de la notícia.

Dividir el text en columnes:  

Selecciona el text, dóna-li a Formato>Columnas i selecciona el nombre que desitges (no te'n recomane més de dues).

Partició de les paraules amb guions:

Per a evitar l'excessiva separació de les paraules, convé partir-les en guions amb  Herramientas > Idioma > Guiones > Dividir automáticamente el documento. Si hi ha cap part del text que no vols dividir, selecciona-la i prem Formato > Párrafo > Lineas y saltos de página > No dividir con guiones.  

Inserir fotografia:

Situa el cursor on vulgues que aparega la imatge i inserta-la amb Insertar > Imagen > Desde Archivo. Pots modificar-ne la grandària amb el cursor des del punt inferior dret de la imatge.

Amb la barra de ferramentes d'imatge (Ver > Barras de Herramientas > Imagen)  si fas clic en la icona del gosset podràs seleccionar Cuadrado perquè el text aparega al voltant de la imatge, o Arriba y abajo perquè el text aparega dalt i baix. També fent clic en la fotografia, i sense soltar el botó esquerre, podràs moure la imatge on vulgues.

Publicado por Maria el October 7th, 2005, 10:00 ~ Comentarios (101) ~ Comentar | Referencias (0)

Blog alojado en ZoomBlog.com